top of page
Logo_edited.jpg

„To cesta, cesta nám přináší štěstí, ne cíl.“

—  Dan Millman
 

POKOJNÝ BOJOVNÍK je škola tradičních japonských bojových​ umění, která jde cestou nenásilí. Učí základy: Karate, judo, ju-jutsu, aikido, hanbo a kendo. 

Škola se snaží dodržovat tradiční přístup starých škol ju-jutsu. Nejde o to být nejlepší, ale jde o cestu jako takovou. Kromě technik tato cesta podporuje úctu, zdvořilost a sebeuvědomění.

Bojovník by měl být řešit jakoukoliv životní situaci zodpovědně a s klidnou hlavou. Ať už se jedná o životní výzvy, nebo i boj jako takový. Když judista dostane někde na diskotéce gjaku-cuki od karatisty, tak ho to složí stejně jako např. boxera o-soto gari, tedy na zem. Proto cvičíme ode všeho něco, abychom byli schopni se adaptovat na možnou situaci.  Nicméně nejlepším řešením je vyhnutí se možnému konfliktu. Lidé si nemusí zbytečně ubližovat. Avšak pokud není jiná možnost, můžeme ukončit situaci a ideálně bez zranění. Pokud to však neumíme, automaticky utečeme (nebo dostaneme) a agresorovi dáme volný prostor vybíjet si zlost nadále na druhých. Násilí nic neřeší, ale při akutní obraně je efektivnější, než obejmutí, nebo kvantování lásky.

Dva znaky 武道 dole v logu znamenají „Bu“ a „Do“. Budō je souhrnný pojem pro tradiční japonská bojová umění, která spočívají nejen v umění boje, ale také v porozumění sobě samému a světu jako takovému. Je to cesta samuraje. Znak „Bu“ doslova znamená „zastavit, přestat bojovat/zápasit“. Znak Do znamená „cesta“, což můžeme chápat jako životní styl - zušlechťování ducha i těla. 

Název Pokojný bojovník je odvozen z knihy Dana Millmana - Pokojný bojovník, kterou velmi doporučuji ke čtení či poslechu.

 


„Vše, co potřebujete vědět, je ve vás. Tajemství vesmíru jsou vtisknuta do buněk vašeho těla.“

—  Dan Millman
 


Cvičení tradičního bojového umění dodává dnešním žákům nejen sebejistotu, ale také upevňuje tělesné a duševní zdraví. Rozvíjí tělesné schopnosti jako sílu, rychlost, vytrvalost, ale i motoriku pohybů, kloubní pohyblivost a prostorovou orientaci. Učí sebekázni, sebeovládání, soustředění a vede k pokoře, úctě a cílevědomému vytrvalému sebezdokonalování. Nejde o to být lepší než ten druhý, nejezdíme na závody. Cílem je najít sebe sama, stát se vyrovnaným, ohleduplným a spokojeným člověkem. Najít svou cestu.

„Kde jsi? Tady. Kolik je hodin? Nyní. Co jsi? Tento moment.“

—  Dan Millman

IMG_20230513_105730.jpg

PROČ CVIČIT BOJOVÁ UMĚNÍ?

Výhody pro děti i dospělé

Člověk, který začne praktikovat Budō pocítí:

• sebejistotu plynoucí ze schopnopsti se ubránit

• osvojení si motorických dovedností: zlepšení rychlosti, obratností, rovnováhy, síly

• prohloubení uvědomování si vlastního těla a jeho schopností

• získání vnitřní sebe-důvěry

• zlepšení schopnosti soustředění, přemýšlení a paměti v zájmu rozvinutí lepší sebekontroly, disciplíny a životních hodnot

• zdokonalení komunikačních dovedností a fungování v týmu

KDO JSME

WhatsApp Image 2023-05-14 at 15.22.07 (8).jpeg

Největší část výuky vede a školu provozuje Bc. David Hmíra:

1. Kyu, trenér bojových umění a instruktor pohybových aktivit pro děti a dospělé.

Patnáct let zkušeností se sportovním  judem, následně 3 roky studium aikida a ju-jutsu, nyní studuje karate a kobudo.

Tři roky trenérské praxe.

Technický garant naší školy je Martin Svejštil

6. Dan karate

6. Dan goshin jutsu

6. Dan kobudo

3. Dan ju-jutsu

33 let studuje bojová umění

25 let trenérské praxe

Dalšími členy klubu jsou žáci.

Začátečníci
Toto je skupina ve které začínají veškeří nově příchozí zájemci, jsou na počátku a seznamují se s celou řadou nových infromací a nezvyklých pohybů. Je třeba zvládnout etiketu a chování v dódžó, základní postoje, pohyby a pády. Dále také základní provedení jednotlivých technik jako jsou hody a porazy, páky a škrcení, kryty, údery a kopy. Vše směřuje k zvládnutí první zkoušky na technický stupeň 5. kyu – žlutý pás.

Pokročilí
V této skupině se cesta bojových umění stává postupně každodenní součástí běžného života. Přecházejí tedy do skupiny „mírně pokročilých“, na tatami žáci začínají řešit modelové situace, bojové aplikace a učí se široké škále technik a způsobů jak reagovat na agresi. Žáci získávají vyšší technické stupně.


Asistenti
Tito žáci prošli základním výukovým programem, jsou stálicemi a vzorem školy. Znají a dovedou používat široké spektrum nejrůznějších technik, dovedností a způsobů nejen k boji, ale i k práci se svým tělem a vědomím. Budō pro ně znamená životní cestu a hlouběji se seznamují s filozofií, principy a duchovními praktikami, jako je třeba meditace.

 

2278E78B-DF11-4AB7-92FA-F84385F9F8A3.jpg
bottom of page